צוואות וירושות

בצוואה קובע אדם בהתאם לרצונו החופשי מי יירש את רכושו כמו גם מה ייעשה ברכושו ובנכסיו לאחר מותו.

על פי חוק הירושה, תשכ"ה – 1965,  אדם צלול בדעתו רשאי לערוך צוואה באחת הדרכים הבאות

צוואה בכתב הנעשית בכתב ידו של המצווה.צוואה בעדים שנערכת בכתב ובפני שני עדים.

צוואה בפני רשות הנעשית בפני נוטריון, בית משפט, רשם הירושה ועוד.

צוואה בעל פה אשר נערכה ע"י אדם גוסס 30 יום לפני מותו בפני 2 עדים, החייבים לתעד בכתב את דבריו ולהפקידם אצל הרשם לענייני ירושה.

את הצוואה ניתן לשנות בכל עת מרצונו החופשי של המצווה בהתאם לחוק.

רצוי אך אין חובה להפקיד את הצוואה שערכתם אצל רשם הירושות על מנת שיהיה לצוואה תוקף משפטי.

כעורכת דין לענייני משפחה אני נפגשת עם הסיפורים המשפחתיים המורכבים בענייני יורשים וירושה ועל כן אני ממליצה לערוך את הצוואה על ידי עו"ד מנוסה על מנת למנוע חוסר בהירות בצוואה אשר תשקף במדויק את רצון המצווה וכך למנוע מאבקים משפטיים כגון התנגדות לצוואה ולתוקפה.

בנוסף לעריכת צוואות משרדי עוסק גם בעריכת צוואות הדדיות, ייצוג בהליכי התנגדויות לצוואה, טיפול בבקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה, הסכם חלוקת עיזבון, הסתלקויות וכיוצ"ב.