יפוי כח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי מהשנים האחרונות, המאפשר לאדם לקבל החלטות מראש כיצד יתנהלו ענייניו ביום לא יוכל לעשות זאת בעצמו רק במועד זה, בו אדם אינו "מבין בדבר" קרי אינו מסוגל לטפל בעצמו בעניינו מבחינה מנטלית או פיזית, ייכנס לתוקף יפוי הכח המתמשך. .

יפוי כוח מהווה תעודת ביטוח לעתיד בו גם כאשר לא תוכלו להחליט בעניינכם מיופה הכח יפעל בהתאם להנחיות שאתם נתתם. יפוי הכח מגן עליכם מפני ניצול כלכלי לרעה או טיפול פיזי לא ראוי.

מיופה הכח נבחר על ידכם. מיופה הכח צריך להיות אדם קרוב שאתם סומכים עליו שיפעל בהתאם לרצונכם.

הנני מוסמכת משרד המשפטים לערוך יפוי כח מתמשך אשר ניתן לעריכה אך ורק על ידי עו"ד שהוסמך לכך.