האם בגידה מהווה סיבה מוצדקת לסנקציה כספית?

דליה שאול
דיני משפחה ונוער

לשיתוף:

צריכים ייעוץ משפטי?
תשאירו פרטים ואחזור בהקדם

בסקר קוראים שערכתי בשאלה האם בגידה צריכה להוות שיקול בחלוקת הרכוש בין בני זוג?

הרוב חשבו, בדומה לבג"צ יש לומר, שבגידה של אישה בבעלה לא צריכה להשפיע על זכויות רכושיות וחלוקתן במסגרת הליך הגירושין.

לאחרונה, בית הדין הרבני הגדול קבע שבגידה שוללת את זכויותיה של האישה ברכוש המשותף.

מדובר בבני זוג אשר היו נשואים למעלה מ-40 שנים ובבגידה שארכה למעלה מ-10 שנים

בית הדין הרבני הגדול פסק, כי יש לשלול מהאישה 80% מהרכוש המגיע לה כך שתקבל רק 20% ולא המחצית המגיעה לה על פי דין.

בג"צ הפך את ההחלטה וקבע שהאישה זכאית למחצית הזכויות ("פסק הדין הבוגדת החדש") כך למעשה בג"צ מפריד בין הסיבות/האשם לפרידה לבין חלוקת הרכוש וקובע כי לא יכול להיות קשר בין אשם לפירוק הנישואין וחלוקת רכוש.  כך למעשה בג"צ קובע פעם נוספת, כי בית הדין הרבני אינו יכול לפעול בניגוד לדין האזרחי בכל הקשור לאיזון המשאבים בין בני הזוג במדינת ישראל.

כב' השופט פוגלמן בפסק הדין : "אי-נאמנות מינית ממושכת כשלעצמה לא מעלה ולא מורידה מן המאמץ המשותף שהשקיעו בני הזוג במהלך חיי הנישואין ובבניית משק הבית…כאשר אי-הנאמנות לא השליכה על התנהלותו היומיומית של משק הבית, ועל התרומה למאמץ המשותף, שלילת זכויות ממוניות מהווה למעשה 'קנס' על בן הזוג ה'בוגד' – קנס על עצם ה'בגידה'. אי-נאמנות מינית ממושכת אינה שקולה ל'חיים כפולים'".

בעקבות הסקר נשאלתי מה לגבי בגידה של גברים.

לאחרונה ביה"ד הרבני בתל אביב קבע, לאחר שהשתכנע שהבעל ניהל רומן, ישלם לאישתו רבע מהסכום שנקבע לכתובה – רבע מליון ש"ח בנוסף לחלוקת הרכוש שצברו במהלך הנישואים.

בפסק הדין נכתב:"אין ספק שקשר פסול של בעל עם אישה זרה, מהווה עילה לגירושין מחמת פשיעת הבעל. שרשרת המקרים הנ"ל, ובפרט לאור מסירותה של האישה לחיי הנישואין, והשקפתה לחיי זוגיות ערכיים, והתנגדותה המוצדקת ליחס הדו ערכי של הבעל, כל אלה מהווים עילה הסותרת את מהות הנישואין, משכך זכאית האישה לתבוע גירושין ולתבוע את כתובתה."

עולה השאלה האם קנס כספי בדמות תשלום כתובה/חלק מהכתובה מכח הדין הדתי היהודי צודק ואילו חלוקת רכוש לא שוויונית נוכח בגידת האישה לא?

פסק הדין בבג"צ המהווה הלכה פסוקה מעלה שאלות רבות שטרם נענו.

האם הפסיקה תשתנה ככל ויהיה מדובר בזכויות רכושיות וכספיות אחרות בחלוקה בין בני זוג, האם יש פה שאלה של מגדר (עד כה בשני פסקי דין אשר הגיעו לפתחו של בג"צ עסקו בבגידה של נשים) , מהם חיים כפולים לעומת בגידה ארוכה ועוד.

מה שבטוח עדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא.