אל תגידו לי זה לא יקרה! יפוי כח מתמשך

דליה שאול
דיני משפחה ונוער

לשיתוף:

צריכים ייעוץ משפטי?
תשאירו פרטים ואחזור בהקדם

אל תגידו לי זה לא יקרה – יפוי כח מתמשך תעודת ביטוח לאוטונומיה ולרצון האישי שלכם.

שמעו סיפור.

אח של לקוחה, גרוש בן 55 אב לקטינה ועצמאי עבר ארוע מוחי והפך סיעודי (התעוור ורותק לכיסא גלגלים) היה צורך באשפוז ארוך, ניתוחים ולאחר מכן שיקום ארוך. כך, ביום בהיר אחד, באופן לא צפוי חייו השתנו לחלוטין והוא לא יכול היה לטפל בענייניו בעסק, ענייניו הכספיים, לשלם מזונות, לקיים זמני שהייה עם הקטינה בהתאם להסכם עם אימה ועוד.

הוא היה בטוח שלו זה לא יקרה ולכן לא ערך יפוי כח מתמשך. אחיו נאלצו לפנות לערכאות משפטיות על מנת לטפל בענייניו הרפואיים והרכושיים,  ולקבל החלטות עבורו בלא שידעו מהו רצונו האמיתי לניהול ענייניו כמו גם נאלצו להשקיע זמן יקר ומשאבים שהיו נחסכים אילו היה נערך יפוי כח מתמשך.

יפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חדש, יצירה של השנים האחרונות, המאפשר לאדם לקבל החלטות מראש כיצד יתנהלו ענייניו ביום לא יוכל לעשות זאת בעצמו לדוגמה בעת שיהפוך סיעודי. בנוסף, יפוי הכח מאפשר לקרוביו של אדם לדעת מהם רצונותיו ולנהל את ענייניו בהתאם, על מנת שלא להתחבט בשאלה מה היה רוצה עכשיו לו היה יכול להחליט בעצמו.

לדוגמה, לקוחה שערכתי לה יפוי כח מתמשך הגיעה אליי לאור קשיים שחוותה במינויה כאפוטרופוס לגוף ולרכוש על בעלה שהפך סיעודי. באחד הבקרים התקשרה אליי ושאלה אותי – בעלי עכשיו באמבולנס בדרך לבית חולים הפרמדיק שאל אם לחבר למכונת הנשמה או לא, מה לענות לו? אין לו יפוי כח מתמשך. אותה אישה יקרה השיבה על השאלה הזו ביפוי הכח המתמשך שערכתי עבורה כך שלימים, ככל ויקרה לה ארוע דומה,  הקרובים אליה לא יצטרכו להתחבט בשאלה הקשה הזו וידעו מראש מהו רצונה.

במועד זה, בו אדם אינו "מבין בדבר" כהגדרתו בחוק אינו יכול או שאינו כשיר לטפל בענייניו בעצמו מבחינה מנטלית או פיזית, ייכנס לתוקף יפוי הכח המתמשך ומיופה הכח יפעל על פי הוראותיו של האדם.

יפוי הכח מגן עליכם גם מפני ניצול כלכלי לרעה ומפני טיפול פיזי בלתי ראוי על ידי מימוש רצונכם האמיתי על ידי מיופה הכח.

יפוי הכח כולל הוראות מדויקות בעניינים אישיים הקשורים לרווחתו של האדם, עניינים רכושיים הקשורים לניהול רכושו של אדם לרבות למול מוסדות שונים, חברות ביטוח, מוסדות סיעודיים ועוד והוראות מדויקות לרצון האדם בעניינים רפואיים. יפוי הכח יכול שיכלול הוראות בכל הנושאים הללו או בחלק מהם על פי בחירתו של האדם.

ההוראות יכולות להיות מפורטות ומדויקות לחלופין ההוראות יכולות להיות כלליות ולהשאיר את ההחלטות בעניינים מסוימים לשיקול דעתו של מיופה הכח.

חשוב לבחור מיופה כח שסומכים עליו ושברור לכם שהוא יעשה את המיטב עבורכם.

קבלת החלטות עבור אדם אחר אינה פשוטה ואינה דבר של מה בכך ועל כן אין הכרח לשמש כמיופה כח, מיופה הכח יקבל את התפקיד מרצון.

ניתן למנות מספר מיופה כח שיפעלו ביחד או לחוד בעניינים מסוימים. חשוב לזכור, ככל וישנם מספר מיופי כח יכולות לעלות מספר דיעות ויתכנו מחלוקות. יש לשקול את הנסיבות המשפחתיות ומערכות היחסים הבינאישיות על מנת לקבל החלטה מושכלת מיהו או מיהם מיופה הכח המתאימים ביותר לתפקיד.

ביפוי הכח ניתן למנות מיודע כשמו כן הוא – מקבל מידע על כל הפעולות שמבצע מיופה הכח בהתאם להוראותיו של האדם שעורך את יפוי הכח המתמשך. ניתן לקבוע הוראות מדויקות להעברת המידע למיודע מבחינת זמן, דרך שליחת ההודעה וקבלתה, באילו נושאים יתקבל המידע, כולם או חלקם ועוד.

מיופה הכח חייב להיות בגיר מעל גיל 18, כשיר ועליו לקבל מרצון ובמודע את ההחלטה לשמש כמיופה כח ככל ויידרש.

את ייפוי הכח עורך עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לעריכת ייפוי כח מתמשך של משרד המשפטים. יש לבדוק האם עורך הדין אליו פונים נמצא ברשימת עורכי הדין המוסמכים. 

על מנת שיפוי הכח המתמשך יהיה בעל תוקף משפטי יש להפקידו במאגר האפוטרופוס הכללי.

יפוי הכח יכנס לתוקפו רק לאחר שיופעל על ידי מיופה הכח במועד המתאים בהתאם לתנאי כניסתו לתוקף אשר צוינו ביפוי הכח. 

תיערכו ותערכו מבעוד מועד – אל תגידו לי זה לא יקרה!